Ana sayfa EĞİTİM KADINLARIMIZI, KIZLARIMIZI GÜÇLENDİRELİM

KADINLARIMIZI, KIZLARIMIZI GÜÇLENDİRELİM

2
0

Türkiye’de kız çocuklarının
eğitimde fırsat eşitliğine kavuşması ve kızların güçlendirilmesi adına sayısız
sivil toplum girişimine öncülük yapan Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Hanzade Doğan Boyner, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde bu yıl 3.’sü
düzenlenen Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü kutlama
etkinliklerine davet edildi.

Hanzade Doğan Boyner, BM
Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kraliyet Bilim Akademisi Uluslararası Kurulu
Üyesi Prenses Dr. Nisreen El-Hashemite başta olmak üzere birçok üst düzey
devlet ve sivil toplum temsilcisinin katılımıyla yapılan açılışta bir konuşma
yaptı ve ‘Ekonomik Güçlendirmede Eşitlik ve Denklik: Çok Paydaşlılığın
Etkileşimi’ başlıklı oturumun moderatörlüğünü üstlendi. Hanzade Doğan’ın
yönettiği üst düzey oturuma, BM Kadın Birim Sorumlusu Dr. Khetsive
Dlamina ile BM Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ofisi Genel Sekreter Yardımcısı
Atefeh Riazi konuşmacılar arasında yer aldı.

Konferansta yaptığı
konuşmada, her alanda olduğu gibi bilim alanında da eğitime erişimdeki
kadın-erkek eşitsizliğinin, eğitim sürecinde kadına uygulanan ayrımcılığın,
eğitim sonrasında mesleki gelişimin önündeki engellerin ortadan kaldırılması
gerektiğini vurgulayan Hanzade Doğan Boyner, çözüm yolunda ‘çok paydaşlı,
uluslararası iş birliği yapılması’ çağrısında bulundu.

Kadınların
ve genç kızların, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimi ve
araştırma faaliyetlerine her seviyedeki katılımlarını teşvik etmek amacıyla 11
Şubat 2015 tarihinde ilan edilen ‘Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları
Günü’nün 3.sü, bu yıl 8-9 Şubat tarihlerinde Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu’nda ‘Barış ve Kalkınma için Bilimde Eşitlik ve Denklik’ temalı iki
günlük bir konferansla kutlandı.

Çeşitli
bilimsel alanlarda kadınların önünü açmayı hedefleyen konferans, sürdürülebilir
kalkınma için bilimde eşitlik ve denkliği ana gündeme taşımak için karar
vericileri, profesyonelleri, sivil toplum ve özel sektörü bir araya getirdi. Bu
yılki etkinliklere Türkiye’den Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade
Doğan Boyner de üst düzey katılımcı olarak davet edildi. İki günlük konferansın
önemli katılımcıları arasında, Genel Kurul 72. Oturum Başkanı Miroslav Lajčák,
BM Genel Sekreteri António Guterres, ‘bilim ve kadın’ alanındaki çalışmalarıyla
bu günün BM tarafından ilan edilmesinde önemli rol oynayan Kraliyet Bilim
Akademisi Uluslararası Kurulu Üyesi Prenses Dr. Nisreen El-Hashemite ile Malta
Avrupa ve Eşitlik Bakanı Dr. Helena Dalli gibi isimler yer aldı.

Prenses Dr. Nisreen El-Hashemite’nin yaptığı konuşma ile açılan oturumda, Dr. Nisreen
‘’11 Şubat’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Uluslararası Bilimde
Kadın ve Kız Çocukları Günü kabul edilmesi kadınlar için şimdiye kadarki en iyi
hediyedir. Birlikte, bilimde eşitliğe öncelik vermeliyiz, kadınları bilimde
güçlendirerek dünyayı onur ve haysiyet içinde değiştirmek ve cinsiyet
eşitsizliğini ortadan kaldırmak için kadınlara desteklerimizi arttırmalıyız.”
dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yapmış olduğu konuşmada, sistematik ayrımcılık
nedeniyle kadınların araştırma ve geliştirme işlerinin %30'dan azında
bulunabildiğini ve önyargıların üstesinden gelmek için çaba gösterilmesi
gerektiğinin altını çizdi. Okul kitapları, diğer yayınlar ve reklamcılıkta
erkek bilim adamlarının görünürlüğünün baskın olduğunu ve bunun değişmesi
gerektiğini vurgulayarak, kızları ve kadınları bilimsel araştırma ve yenilikçi
çalışmaların içine daha çok teşvik edilmesiyle ancak sağlıklı ve sürdürülebilir
kalkınmanın olacağını bildirdi.

 

“Kadına yönelik kültürel önyargıları
elbirliği ile aşmak mümkün”

BM Genel
Merkezi’ndeki oturumda konuşan Hanzade Doğan Boyner, kadının bilimdeki rolünde
yer alan kültürel engellerin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.
“Kültürel önyargılar, STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik)
konularını daha maskülen tanımlayan kalıplarla işliyor. Bu kalıp yargılar kız
çocuklarımızı daha az yetenekli olarak göstererek, üstü kapalı veya belirgin
mesajlar yoluyla fen ve matematiğe yönelmesini engelliyor. Bunların hiçbirinin
doğru olmadığını biliyoruz. Bu tamamen kültürel bir koşullama, kültürel
önyargı, kültürel kolaya kaçmadır. Geçmişten gelen bu kültürel kalıntılar
cinsiyetlerinden dolayı kızların temel eğitimini inkar etmek kadar ilkel ve
zararlıdır” şeklinde konuştu. Hanzade Doğan, dünyanın farklı yerlerindeki
tablonun da Türkiye’dekinden çok farklı olmadığına ve uygulamada kadına yönelik
ayrımcılığın hala devam ettiğine dikkat çekti.

Hanzade Doğan Boyner’den

‘çok paydaşlı
iş birliği’ önerisi

Cinsiyet
eşitsizliğinin devletlerin, özel sektörün, bilim camiasının, Birleşmiş
Milletler bünyesindeki yetkililerin ve diğer paydaşların ortaya koyacağı çok
paydaşlı iş birliğiyle ortadan kaldırılabileceğini vurgulayan Hanzade Doğan,
sözlerine şöyle devam etti “Cinsiyet eşitsizliği, hükümetlerin de ötesinde bir
meseledir. Sivil toplum ve bireylerin de bu süreçte aktif rol almaları
gereklidir. Kadına yönelik ayrımcılıkta mevcut durum, kötümserliğe ya da
eylemsizliğe kapılmak için bir neden değil! Değişim ancak çok paydaşlı iş
birliğiyle mümkün olacaktır.’’

Hanzade
Doğan ‘’1923 yılında, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin tanımlayıcı hedeflerinden
birinin kadını toplumda arka plana atan kültürel normların ve algıların dönüştürülmesi
ve bilimden sanata, kadının en ileri sosyal konulardaki rolünün siyasi olarak
teşvik edilerek, yeni oluşan ulusal kimliğe katılmış olmasıdır. Günümüzde,
dünyada olduğu gibi Türk toplumunda da kadının gelişimi için gidilecek yol
vardır. Biz de Aydın Doğan Vakfı olarak, cinsiyet eşitliğini sağlamak ve
kadınların ve kız çocuklarının sadece Türkiye'de değil tüm dünyada bilimsel
çalışmalara katılımını teşvik ederek gelişim sağlamaları için tüm paydaşlarla
beraber yakın çalışacağımızın taahhüdünü paylaşmak isterim.”

Birleşmiş Milletlere teröre karşı
birleşme çağrısı

Konuşulan
kültürel ve kurumsal sorunların, toplumsal düzen ve barış olduğunda anlamlı
hale geleceğini belirten Hanzade Doğan Boyner, dünyanın barış ve ilerlemeyi
engelleyen terör eylemleriyle tehdit altında olduğunun altını çizerek,
özellikle kadın ve kız çocuklarının masum hedefler olarak terörizmden en çok
etkilenenler olduğunu belirtti. Türkiye'nin mültecilere temel imkânlar sağlamak
ve eğitim vermek için elinden gelen çabayı gösterirken, teröre karşı da ciddi
uğraş verdiğini belirten Hanzade Doğan Boyner, Turkiyenin halen ulkemize
yonelik teror tehtidini bertaraf etmek icin bir operasyon düzenlediğini
vurguluyarak Birleşmiş Milletler aracılığı ile dünya toplumunu, terörizme karşı
birlik olmaya davet etti.Bu birliğin sadece barış ve istikrarı sağlamak için
değil, aynı zamanda insan hakları ve kadın hakları için de birleşmeleri
gerektiğini bildirdi

 

“KIZ ÇOCUKLARININ BİLİME TEŞVİK EDİLMESİ
ŞART”

Aydın Doğan
Vakfı’nın konu hakkında yaptığı çalışmalardan da bahseden Hanzade Doğan Boyner,
“İmkanları az olan kız çocuklarına burs yardımı sağlamak ve kız öğrenci
yurtları yapmanın yanı sıra bilimde kız çocuklarına karşı olan önyargıların
üstesinden gelmek için çalışıyoruz. Kızları bilime teşvik etmek adına,
mühendislik dallarında kızlar için üniversite burs programları düzenliyoruz”
diyerek sözlerini şöyle tamamladı: “Kız çocuklarının biyolojik olarak bu
alanlarda yeteneklerinin olmadığı yanılgısını ve buna benzer mitleri aşmamız
gerek. Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin kız öğrencileri bu alanlarda
kariyer edinmeleri yönünde daha fazla teşvik etmesi gerekmektedir. Ailelerin
daha iyi bilgilenmelerini sağlamalıyız, böylece anne babalar kız çocuklarına
daha fazla destek verebilirler.”

 

Aydın Doğan Vakfı’nın ulusal ve uluslararası
çalışmaları

Özellikle
genç kızların eğitimi, Aydın Doğan Vakfı’nın kuruluşundan bugüne kadar misyon
edindiği, öncelikli destek alanlarından biri olmuştur. ADV, eğitime yapılan
destek ve teşvikler ile hem ekonomiye ve nitelikli işgücü gelişimine katkı
yapmak hem de genç kızlarımızın topluma üretken bireyler olarak katılmasını
sağlamaya devam etmektedir.

Mühendislik
ve hukuk okuyan kız öğrencilere ve Baba Beni Okula Gönder yurtlarında kaldıktan
sonra dört yıllık üniversiteleri kazanan kız öğrencilere verilen üniversite
bursları, özel mentorluk programı ile üniversiteli kızların profesyonel hayata
hazırlanmasına destek olan Vakıf geleceğin güçlü kadın liderlerlerinin
yetişmelerine katkı sağlamaktadır.

Aydın Doğan
Vakfı, 2005 yılında Türkiye’nin en büyük eğitim seferberliği olan Baba Beni
Okula Gönder’in (BBOG) en büyük destekçisi oldu. Başta BBOG seferberliği olmak
üzere, özel sektör ve devlet işbirliği ile yapılan çalışmalar sonucunda ilk
öğretimde kız erkek farkı yok denecek seviyelere inmesinde katkı sağladı.
Vakıf, BBOG seferberliği kapsamında yaptırılan yurtlarda kalan kız çocukları
için hazırlanan ve üniversite hazırlık süreçlerine yardımcı olmak üzere
geliştirilen eğitim setleri, öğrencilerin gelişimleri ve doğru kariyer seçimleri
için düzenlenen eğitimler, yurt yöneticileri ve öğretmenlerine özel çeşitli
eğitimler vermeye devam ediyor.

Aydın Doğan
Vakfı ayrıca, eğitim ve kadın konularıyla ilgili derinlemesine araştırmalar
yapan kurumları desteklemekte çeşitli araştırma çalışmaları yaparak, ulusal ve
global platformlarda sonuç odaklı girişimlerle örnek oluşturmaktadır.

 

Aydın Doğan Vakfı Bursiyeri Betül Özyılmaz New York’da

Uluslararası
Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü vesilesiyle Birleşmiş Milletler’deki
oturuma Aydın Doğan Vakfı bursiyeri ve misafiri olarak katılan Betül Özyılmaz,
Aydın Doğan Vakfı’nın da sağladığı finansal ve sosyal destek ile Washington
DC’de Amerikan Üniversitesi’nde Sosyal Inovasyon ve Etki üzerine yüksek lisans
yapma fırsatını elde etmiştir. Akademik çalışmalarına devam eden Özyılmaz,
Aydın Doğan Vakfı’nın ona kazandırdığı kadın girişimciliği ekolü ve motivasyonu
ile Türkiye’de toplumsal kalkınma odaklı girişimlere fon desteği sağlayan İlk
Adım Fonu’nu 3 arkadaşıyla beraber kurarak Türkiye’ye katkı yolunda ilk
adımlarını öğrencilik aşamasında atmaya başladı.

 

‘Ekonomik Güçlendirmede Eşitlik ve
Denklik:

Çok Paydaşlılığın Etkileşimi’ Paneli

Hanzade
Doğan Boyner tarafından yönetilen, öğleden sonra gerçekleşen üst düzey oturuma
katılan konuşmacılar “Kadının ve kızların ekonomik güçlenmesinde önemli olan
eşitlik ve çok paydaşlı katılım” faktörleri hakkında görüşlerini paylaştılar.

BM Kadın
Birim Sorumlusu Dr. Khetsive Dlamina, BM Bilgi Teknolojileri Direktörü Sn.
Atefeh Riazi, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Direktörü Sn.
Chantal Line Carpentier Uluslararası Çalışma Örgütü Direktörü Sn. Vinicius
Pinheiro, Monge Vakfı DirektörüSn. Maria Jose Monge ve Greenwich Medya
Stratejileri kurucusu Sn. Hagar Chemali’ nin katıldığı oturumda;

Dünyadaki
bilimsel ve akademik araştırmaların hangi alanda ve kimler tarafından
yapılacağına karar veren mekanizmalarda erkekler çoğunlukta olduğu için
kadınlarla ilgili sorunların ve çözümlerin daha az ele alındığı;

Hızla
büyüyen ve değişen teknolojide kadınları ve kızları erkeklerle eşit oranda
üretime dahil etmenin yolunun küçük yaşlarda kız çocuklarının ilgisini çekecek
teknolojik eğitim malzemelerinin ve oyunların olmasından geçtiği;

Kadınların
teknoloji üreten pozisyonda oldukları zaman toplumsal fayda sağlayacak ve
hemcinslerinin sorun yaşadığı alanlarda çözüm üretmek için çalıştıkları;

Devlet ve
özel sektör işbirliğinin kadın sorunları konusunda hızlı çözümler üreten ortaklık
yapısı olduğu;

Devlette,
kanun yapıcılar arasında daha çok kadın olmasının ve uygulamaların kadın ve
erkek ihtiyaçlarına cevap verebilmesinin etraflıca analiz edilmesi;

Kadınların
finansal okuryazarlık aracılığıyla ekonomiye aktif olarak katılabilmeleri için
engellerin devlet nezdinde aşılabilmesi ile ilgili destek’’ konuları
tartışıldı.

 

@#MedyaGünebakış ©#MedyaGünebakış

Ökkeş
Bölükbaşı,

İstanbul
 Şubat.2018okkesb61@gmail.com,

http://www.medyagunebakis.com/
okkesb@turkfreezone.com,

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu yazınız
Lütfen isminizi yazınız