Ana sayfa YURTTAN HABER Fındıkta Azotlu Gübre

Fındıkta Azotlu Gübre

4
0

Fındık bahçelerinde 2019 üretim sezonu başlamasıyla birlikte azotlu gübre uygulama dönemi yaklaşmakta.

Toprak ve yaprak örneği alınıp, ilgili
laboratuvarlar da analiz yaptırarak, gübreleme raporunda önerilen çeşit
ve miktarda gübre kullanılması büyük önem taşımakta.

Fındıkta kullanılan ticari gübreler
bünyelerinde bulundurdukları besin maddelerine göre; azotlu gübreler,
fosforlu gübreler, potasyumlu gübreler ve kompoze gübrelerdir (çok bitki
besin maddeli).Asidik karakterli topraklarda, PH 4.5 altında olması
durumunda bitki tarafından azot alımı azalmaktadır. Bunun için toprak PH
durumu kontrol edilerek toprak PH’ nın 4.5 altına düşmemesi için
gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.Bu durumda sonbaharda kireç
uygulaması önem kazanmaktadır. Uygun çeşit ve miktarda azotlu gübre
kullanılması fındıktan istenilen düzeyde verim alınmasını sağlar ve
toprak özelliğinin olumsuz etkilenmesi önlenmiş olur.

Bölgemiz fındık bahçelerinin büyük bir
çoğunluğunun asit karakterde olduğu dikkate alınırsa, Kalsiyum Amonyum
Nitrat (%26 CAN)kullanılması gerekli olmakla birlikte, yüksek oranda saf
azot içeren (%45-46 N)  ÜREGübreside kullanılabilir.

Aynı anda bitkinin istifadesine birden
fazla besin maddesini sunan KOMPOZE(15-15-15, 20-20-0,20-12-15
+İzElemetler) gübrelerin; ayrı ayrı alma, taşıma ve depolama güçlüğünden
kurtulma, uygulama işçiliği az olması gibi avantajlarından faydalanmak
için gerekli şartlar temin edildiğinde uygun miktarda kullanılabilir.
Kompoze gübre kullanılmak istenildiğinde dikkat edilmesi gereken en
önemlihusus; asidik karakterli topraklarda içerisinde kükürt bulunan
kompoze gübrelerin kullanılmasından kaçınılması gerektiğidir.

Azotlu gübrenin uygulama biçimi ve
zamanı azot kaybı üzerine etkilidir. Azot oldukça hareketli bir
elementtir.İhtiyacı olduğu dönemden önce uygulanırsa topraktan yıkanarak
ve gaz halinde uçarak kaybolur (fayda sağlanamamış olur). Uygulama
zamanlarında vejetasyon (bitkilerde büyüme)  dönemidikkate alınmalıdır.

Her bahçesin toprak yapısı ve azot
ihtiyacı farklı olmakla birlikte genel olarakGiresun ilimizdeki fındık
bahçelerinde organik madde oranına göreyapılan araştırmalarda bir
vejetasyondöneminde 20-24 kg saf azot verilmesi gerektiği tespit
edilmiştir.Verilecek azotlu gübrenin ikiye bölünüp atılmasıve toprağa
karıştırılması bitki gelişimi ve meyve kalitesi için önem arz
etmektedir. 20-24 kg  saf azot verileceği düşünüldüğünde; %26 CAN
gübresinden ocak başına Mart ayının 15’inden sonra 1. uygulama olarak
650 gr, Mayıs ayının 20’sinden sonra 2. uygulama olarak  da 650 gr olmak
üzere toplam 1.300 gr verilmelidir. ÜRE gübresi kullanılacaksa; 1.
uygulamada 375 gr, 2. uygulamada 375 gr olmak üzere toplam 750 gr
yeterli olacaktır. 

Kompoze gübreler mutlaka Şubat-Mart
15’e kadar uygulanmalıdır.Kompoze gübre kullanıldığında ayrıca azotlu
gübrenin 1. uygulamasına ihtiyaç kalmamaktadır. Kullanılacak toplam
azotlu gübrenin yarısı kadar miktar, Mayıs ayının 20’sinden itibaren2.
uygulama olarak kullanılmalıdır.

Uygulanacak tüm gübreler; fındık dal
uçları altındaki 30-40 cm genişliğindeki banda serpilip, 5-10 cm toprak
derinliğine karıştırılmalıdır.

Çiftçilerimiz; Bakanlığımız tarafından
kurulan gübre dağıtıcıları tarafından kullanılan Gübre Takip
Sistemine(GTS) üzerinden alınan Nitratlı Gübrelerde e-reçeteye gerek
kalmadan ÇKS kaydı olmak şartıyla gübrelerini, Gübre Dağıtıcı Belgesine
sahip bayilerden alabilecekleri belirtildi. gundem52.com

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu yazınız
Lütfen isminizi yazınız