Ana sayfa GÜNDEM Fındık Hasadında Çalışacak İşçilere Ödenecek Ücretler

Fındık Hasadında Çalışacak İşçilere Ödenecek Ücretler

7
0

TARİH          : 04.07.2019

KARAR NO :  2019/1

 

 

2019  
yılı fındık hasadının yaklaşması nedeniyle, fındık toplama işlerinde
çalışacak (İşçi, aşçı, çuvalcı, katırcı ve patozcu) tarım işçilerine
ödenecek ücretlerin tespit edilmesi amacıyla oluşturulan komisyon
04.07.2019 Perşembe  günü saat 15.00’de Valilik Toplantı salonunda Vali
Yardımcısı vekili Hamdi ÜNCÜ Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar
alınmıştır.

 

1-  ,
4857 Sayılı Kanunun 71. Maddesi gereğince aile işleri dışında ücret
karşılığı gezici ve geçici tarım işlerinde çocukların çalıştırılmaması
gerektiği, çalıştıranlar hakkında Kanuna muhalefetten 2019 yılı için
2.292,00 TL İdari Para Cezası Uygulanacağı ayrıca Fındık toplama
işlerinde çalışamayacak kadar yaşlı ve hasta işçilerin çalıştırılmaması
hususunda basın-yayın ve kitle iletişim araçlarıyla kamuoyunun
bilgilendirilmesine,

 

2-
2019 yılı fındık toplama sezonunda; ilgili kamu kurumlarının, tarım
aracılarının , işverenlerin ve mevsimlik işçilerin19.04.2017 tarih ve
30043 sayılı Resmi Gazete’de  yayınlanan “Mevsimlik Tarım İşçileri”
konulu 2017/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi hükümlerine titizlikle
uymaları hususuna dikkatlerinin çekilmesine,

  

3- 2019 yılı hasat döneminde fındık toplama işlerinde çalışabilme kriterlerine uygun olanlardan yaş

 ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın ;

 • Yemek işverene (Bahçe sahibine) ait olursa günlük   85  TL,
 • Yemek İşçilere ait olursa günlük   95 TL net ücret ödenmesine,
 1. Toplanan fındıkların taşınması işinde çalışacak çuvalcılara;
 • Yemek İşverene ait olursa   105 TL net ücret ödenmesine,
 • Yemek işçiye ait olursa 115 TL. net ücret ödenmesine,
 1. Hasat Döneminde çalışacak aşçılara  95 TL net ücret ödenmesine,
 2. Patoz Çekim Ücretinin;
 • Ton/Saat Başı  200  TL olarak ödenmesine,
 • Kg Başına 0,20 TL olarak ödenmesine.

7-  Kilo hesabıyla yerden fındık toplayan işçilere, kilo başına  0,60 TL ödenmesine,

            8– Fındık Patozlarında;

 • Patoz sahiplerinin fındığın kırılmasını önleyici tedbir almasına,
 • Fazla fındık kıran patozların çalıştırılmamasına,

9- 
Yol kenarında ve yol üzerinde Patozla fındık çekimi işlemi sonunda
ortaya çıkan zurufun yol üzerinde bırakılmaması, bırakanlar hakkında
Kamu malına zarar vermeden ve çevre kirliliğine sebebiyetten yasal işlem
yapılması, bu konuda belediyelerin ve köy muhtarlarının gerekli
denetimi yapmasına, 

10-
İşçilerin ilimize gelişlerinde yerleşecekleri konaklama yerinden
çalışma  yerlerine (bahçelere) nakillerinin yolcu taşınmasına uygun
araçlarla yapılmasına (Otobüs, minibüs, Otomobil vb.)

11- İşçi ücretlerinin, işin bitmesine müteakip geciktirilmeden işçinin kendisine ödenmesine,

12-
Tarım işçisi getiren tarım aracılarına, bahçe sahipleri tarafından
alınan işçi karşılığı yol parası adı altında herhangi bir ödeme
yapılmamasına,

13-
Köy muhtarları ile işverenlerin (bahçe sahiplerinin), İş Sağlığı ve
Güvenliği ile ilgili gerekli tedbirleri almalarına ve sağlık problemi
olan işçilerin en yakın sağlık kuruluşuna bildirilmesine,

14-
İşverenlerin  çalıştırdıkları işçilerin kimlik bilgilerinin 1774 sayılı
Kimlik Bildirme kanunu esaslarına göre Muhtarlıklar aracılığı ile Tarım
Müdürlükleri, İşkur İl Müdürlüğü, Ziraat Odaları ve en yakın güvenlik
birimlerine bildirmelerine, kimliği bulunmayanlara  iş verilmemesine,

15- Muhtarlıklarca, fındık toplama işçisi olarak dışarıdan gelenlerin Yabancılar Kayıt Defterine kaydının yapılmasına,

16-
İşverenler ve köy muhtarlıkları emniyet bakımından huzur bozucu
olaylara anında müdahale ederek durumu en yakın güvenlik birimine
bildirmelerine,

17-
6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun “Çalışma İzin Muafiyeti”
başlıklı 13. Maddesi çerçevesinde Karadeniz Bölgesinde
(Samsun,Ordu,Giresun,Trabzon,Rize ve Artvin İllerinde) Gürcü uyruklular
mevsimlik tarım işçisi olarak çalışabileceklerdir. Gürcü uyruklu
işçilerin Kaymakamlıklar tarafından verilecek olan muafiyet belgesi ile
90 günü aşmayacak şekilde izinli olarak çalışabileceklerinin
duyurulması,

18-
Giresun ili sınırları içerisinde fındık tarım işlerinde çalışacak
işçilerin asgari ücret tespitleri ve diğer sorumluluklar komisyonumuzca
belirlenmiş olup, bunun dışında tespit edilen ücretler ve sorumluluklar
geçerli değildir.

19-
Komisyonumuzca fındık tarımında çalışacaklara yönelik belirlenen
ücretler 4857 sayılı İş Kanununun haftalık çalışma saatleri dikkate
alınarak belirlenmiştir.

           
Yukarıda 19 madde halindeki alınan bu kararların Valilik Makamının
onayına sunulmasına, onaylanmasına müteakip yürürlüğe konulmasına oy
birliği ile karar verilmiştir.

 

 

BAŞKAN

 

                    Hamdi ÜNCÜ

                 Vali Yardımcısı V.

 www.giresun.gov.tr

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu yazınız
Lütfen isminizi yazınız