Ana sayfa KÖŞE YAZARLARI GİRESUN TARİHİNDEN BİR YAPRAK: YEŞİLTEPESPOR (1)

  GİRESUN TARİHİNDEN BİR YAPRAK: YEŞİLTEPESPOR (1)

  80
  0

  Mevlüt KAYA

  1910’lardan itibaren, Giresun tarihinde sporun, özellikle futbol kulüplerinin önemli bir yeri vardır. Bu, bilinen kısmıdır; 1910’dan öncesinde de mutlaka spor faaliyetlerinden söz edilebilir. 1920-1930’lu yıllarda Giresun’da spora olan ilginin, dönemin atmosferine göre yoğun olduğu görülmektedir. 1930’larda spor/futbol faaliyetlerindeki yoğunlaşmanın bazı nedenleri vardır. Bunların başlıcaları, o yıllarda sosyal etkinlik seçeneklerinin bugünkü kadar çeşitli olmaması ve özellikle 1930’lu yıllarda köylerde içki ve kumar hadiselerinin toplumsal yaşamı ciddi oranda buhrana sürüklemesidir.

  1930’lu yıllarda, Giresun kırsalında ciddi bir sorun haline gelen içki ve kumarın yaygınlaşmasına bağlı toplumsal bozulmanın önüne geçilmesi adına, köylerde spor kulüpleri kurulması teşvik edilmiştir. Yanı sıra, okuma odaları kurulmuştur. Sosyal ve ekonomik açıdan memleketi sıkıntıya sürükleyen, köylüyü birbirine borçlandırarak ocakları söndüren kumar hadiselerinin önlenmesi ve içkiye teslimiyetin sonlandırılması ancak o günlerde spor gibi önemli bir meşgaleyle sağlanabilirdi. İnönü hükümetinin içki ve kumarın bu denli yaygınlaşmasına karşı verdiği mücadele, oldukça büyüktü. 2 Ocak 1935 tarihli Akgün gazetesi, “İçki ve Kumar Savaşı” başlığıyla Başbakan İnönü’nün Giresun ziyaretlerine yer vererek şehirde ve köylerde, spor tesisleri ve okuma odaları açılmasının kararlaştırıldığını bildirmişti. Giresun’da ilk etapta spor tesisi açılması kararlaştırılan yerler şunlardı: Bulancak kazasının Şıhlı, Nefs-ii Piraziz, Elmalı, Kılıçlı, Sasu, Narlık, Şemseddin köyleri ile Bulancak merkezi ve Piraziz nahiye merkezi, Keşap’ta Düzköy; Dereli nahiye merkezin; Tirebolu kazasının okul bulunan köyleri ve merkezi, Görele kazasının Eynesil nahiyesi merkezi, Karaburun, Kırıklı, Gülef, Şebinkarahisar merkezi, Alucra kaza merkezi ve Teştik, Karabörk, Gicora köyleri ve Giresun merkezine bağlı Kemaliye, Akyoma, Lâpa, Kayadibi köyleri (Akgün, 2 Ocak 1935).

  1935’te Giresun’un ilk köy spor kulübü olan ve Alınyoma köyünde kurulan Işık Spor Kulübü, ardından, kurulması planlanan Kayadibi Spor Kulübü bu çabaların bir ürünüydü. Ayrıca Alınyoma’da bir okuma odası açılmış, köye bir de akümülatörle çalışan radyo konulmuştu. Radyo, o dönemlerin en gözde lükslerindendi (Akgün, 9 İkincikanun 1935).

  Giresun’un futbol geçmişinde önemli bir yeri olan ve 27 Ekim 1932’de resmen kurulan Yeşiltepe Spor Kulübü’nün üzerinde özellikle durmak gerekir. Yeşiltespor’un kuruluşu ve gelişme dönemi hakkında Giresun’un 1930’lu-1940’lı yıllardaki gazete ve dergilerinden bazı veriler elde etmiş bulunuyoruz. Aksu dergisi, 1940’ta Yeşiltepespor’un kuruluşu ve sonrasına dair şu önemli bilgileri aktarmıştır:

  “Giresun Sporunun Geçmiş Zamanlarına Bir Bakış

  Yeşiltepe Spor Kulübü’nün tesis tarihi 1932’dir. Rengi sarı siyahtır.

  Müessisleri: Şükrü Turgut Sarıbayraktar, Süleyman Yılmaz, Hakkı Damcı’dır. Fakat bu kulüp, resmen tesisinden senelerce evvel Osmaniye mahallesinde bir evin bir odasında bazı sporsever gençler tarafından suret-i hususiyede kurulmuş ve bir hatta iki futbol takımı teşkil ederek o mahallede olan Mavridî çayırında futbol oynamışlardır. İşte tam spor çağına gelen bu küçükler, olgunlaşan ve memlekette bir kuvvet sayılacak kadar gücü artan timlerini görünce hususi teşekküllerini resmileştirmek istemişler ve bu işi yapmak için kendilerine önayak olmasını Nuri Ahmed Çimşid’den rica etmişlerdir. O da bu gençleri bu yazıyı yazana göndermiştir.

  Gençleri dinleyince göğsüm iftiharla kabardı ve derekab emellerinin tervici için teşebbüste bulunmuştum. Vilayet yüksek makamına Süleyman Yılmaz ve Hakkı Damcı imzalarını taşıyan müsaade talebini havî istida sunulmuştu. Vilayet makamından ruhsat alındıktan sonra bütün memlekete gençliği ve ileri gelenleri Halkevi salonlarına tarafımdan davet olunmuştur. Davete icap eden salon dolusu münevverler önünde tarafımdan kulübün tesisindeki maksat ve gayeyi tebellür ettirir bir nutuk irad olunmuş ve ilk kayıt defteri açılarak üye kayıt olunmuştur…” (Giresun Sporunun Geçmiş Zamanlarına Bir Bakış, Aksu, cilt: 3, sayı: 25-26, 9-10, 29 Birinciteşrin 1940, s. 40-41. Aksu’nun bu nüshası, Hüseyin Gazi Menteşeoğlu Özel Arşivi’nden alınmıştır. Bu vesile ile kendilerine şükranlarımı sunuyor, Giresun’un en önemli kalemlerinden olan babaları merhum Erden Menteşeoğlu hocamızı da rahmetle anıyorum)-Devam Edecek-

  BİR CEVAP BIRAK

  Lütfen yorumunuzu yazınız
  Lütfen isminizi yazınız